ketchupmustard01
ketchupmustard02 ketchupmustard04
ketchupmustard05
ketchupmustard06
ketchupmustard07
ketchupmustard08
ketchupmustard09
condimentpics


Ketchup

3/4 cup fresh tomatoes
1/2 cup sun dried tomatoes
3 teaspoons apple cider vinegar
1 teaspoon olive oil
1 date or 1 tablespoon MarkusSweet
1/2 teaspoon onion powder
1/2 teaspoon paprika
1/4 teaspoon Celtic sea salt
pinch cayenne

Blend until smooth

ketchupmustard13
ketchupmustard16
vegandelimeat15

vegandelimeat17
vegandelimeat18 vegandelimeat19
ketchupmustard22 vegandelimeat21
vegandelimeat1
vegandelimeat25